کارشناسان فنی ما، جهت محاسبات داده و ارائه فرمولاسیون انحصاری، ابتدا با توجه به شرایط مداری هر مجموعه نسبت به جمع آوری اطلاعات از مخاطب اقدام کرده و ضمن آنالیز اولیه این اطلاعات و استفاده از نرم افزارهای محاسبات داده، دیتاهای اختصاصی را جمع آوری و سپس به بررسی و تحلیل داده ارسالی می‌پردازند.
 
این نرم افزار بطور اختصاصی و با توجه به بانک اطلاعات کامل و به روزخود، براساس استانداردهای مرتبط و همچنین غلظت اشباع یون های سیال ضمن پیش بینی انواع پارمترهای تاثیر گذار در رسوبگذاری و خوردگی سیستم، فاکتور های اصلاحی مربوط به رفع مشکل را نیز بدست آورده و می تواند با ارائه فرمولاسیون پیشنهادی اولیه برای بهسازی آب و شرایط سیستم حتی دوز مناسب و بهینه تزریقی را محاسبه و اعلام نماید
لازم به توضیح است پس از بررسی نهایی این گزارش و پردازش این اطلاعات، در صورت لزوم کارشناسان شرکت ضمن راه اندازی یک سیستم شبیه سازی پایلوتی(TEST-LOOP) بطور اختصاصی فرمولاسیون خاص آن شرایط را برای مخاطب تعیین و نتایج بصورت یک گزارش کامل همراه با ارائه راه کارمناسب از مواد پیشنهادی و دیاگرام های تحلیلی ازشرایط قبل و بعد از تزریق به مشتری اعلام می شود.
 
 
analysis1
Analysis2

به عنوان نمونه میتوان بادردست داشتن آنالیز آب و شرایط عملکرد یک سیستم اسمز معکوس، نوع و مقدار مصرف مواد شیمیایی رسوب زدا را تجزیه تحلیل نمود که در این راستا برخی از سئوالات جهت آشنایی و همچنین فرم کامل پرسشنامه به شرح زیر آمده است…

آب خوراک مصرفی شما چیست؟
¨ دریا ¨ لب شور

شدت جریان آب تولیدی شما چقدر است؟
¨ کمتر از 100 متر مکعب در روز

¨ کمتر از 500 متر مکعب در روز

¨ کمتر از 2000 مترمکعب در روز

¨ کمتر از 10000 متر مکعب در روز

¨ بیشتر از 10000 مترمکعب در روز

کدام استیج دچار مشکل شده است؟
¨ استیج اول ¨ استیج دوم ¨ هردو

روند تغییرات افت فشار سیستم شما چگونه است؟
¨ رو به کاهش ¨ افزایش تدریجی ¨ افزایش سریع

روند تغییرات فشار آب خوراک شما چگونه است؟
¨ رو به کاهش ¨ افزایش تدریجی ¨ افزایش سریع

روند تغییرات هدایت / TDS آب تولیدی چیست؟
¨ افزایش ملایم ¨ افزایش سریع

کارشناسان ما آمادگی دارند تا پس از دریافت پاسخهای فوق نسبت به ارائه نتیجه اولیه تجزیه و تحلیل سیستم پاسخگوی شما عزیزان باشند.

دراین خصوص می توانید جواب سئوالات فوق را به همراه آنالیز آب پس از دانلود و تکمیل فرم به آدرس ایمیل info@palayandehab.com ارسال نمایید.