شرکت پالاینده آب ایرانیان، دانش و تجربه خود را در زمینه راهبری و نگهداری آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس در قالب پکیج‌های آموزشی به مخاطبین و راهبرین این واحدها ارائه می‌دهد. رعایت نکات مربوط به راهبری و نگهداری مناسب واحد اسمز معکوس منجر به طول عمر غشاءها، حفظ مقدار محصول تولیدی به همراه کیفیت آن، نیاز کمتر به شستشوهای مکرر، تعیین مواد شیمیایی و دستورالعمل شستشوی مناسب در صورت نیاز و … می‌باشد.
training-and-maintenance
با توجه به اینکه اولین قدم در نگهداری صحیح یک واحد اسمز معکوس ثبت مناسب داده‌های عملیاتی واحد است، در این پکیج‌ها ثبت صحیح داده‌ها در لاگ‌شیت‌ها آموزش داده می‌شود.
همچنین در این پکیج‌ها نحوه نرمالیزه کردن داده‌های عملیاتی نیز آموزش داده می‌شود. به دلیل اینکه پارامترهای عملیاتی (همچون دما، TDS جریان خوراک، جریان پرمیت، ریکاوری) در طی کارکرد واحد تغییر می‌کنند، داده‌های ثبت شده در لاگ‌شیت‌ها باید نسبت به داده‌های مرجع که مربوط به استارتاپ واحد می‌باشند، نرمالیزه شوند. این کار باعث می‌شود که اثر تغییرات این پارامترها بر عملکرد واحد حذف شده و عملکرد شبیه‌سازی شده واحد در شرایط استارتاپ بدست آید. با بررسی داده‌های نرمالیزه شده می‌توان درباره نحوه کارکرد واحد اظهار نظر کرده و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام داد.

شایان ذکر است علاوه بر آموزشهای تخصصی در زمینه آبشیرین کن ها ، در دیگر زمینه های تصفیه آب و همچنین تصفیه فاضلاب نیز خدمات آموزشی تخصصی جهت افزایش میزان بهره وری و راندمان ارائه میگردد.

Customers

دوره آموزشی اسمزمعکوس

 

Customers

دوره آموزشی تصفیه فاضلاب

 

Customers

دوره آموزشی تصفیه آب