ممبرین یا غشا (Membrane) ممبران در سیستم اسمز معکوس مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه تصفیه آب می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخ های آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد.
 
ممبرین RO لایه نازکی است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی ممبرین در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد. قبل از سال 1990 از سلولز استات در ساخت ممبران استفاده می شده است اما بعدها با ترکیبات پلی آمیدی تعویض شد، زیرا پلی آمید قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر را دارند. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فاز از این غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.
 
آب و مواد آلی با جرم مولکولی کمتر (آب سبک یا آب عاری از هر نوع ناخالصی) قادر به عبور از پلیمر غشاء هستند ، اما نمکهای حل شده و مواد آلی با جرم مولکولی سنگین ( آب سنگین و دارای ناخالصی ) به دلیل اندازه ذرات و مشخصات بار الکتریکی شان به راحتی قادر به عبور از غشاء نمی باشند .به عبارت دیگر این فیلتر به نحوی ساخته شده که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می دهند.
 
غشاء اسمز معکوس (RO) بسیار آب دوست است ، بدین معنا که آب به سرعت جذب ساختمان شیمیایی اش می شود . آب در داخل فیلتر می تواند با حلقه های انتهایی پلیمر پیوند برقرار کند که این کار ، موجب سهولت نفوذ آب در ساختمان پلیمری غشاء و سپس خروج از آن می شود .
 
در تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)، فیلترممبرین، بخش اصلی فرایند تصفیه آب را تشکیل می دهد و دارای یک ورودی و دو خروجی می باشد
 
نحوه عمکرد این فیلتر به این صورت است که آب خام ورودی با فشار به داخل فیلترممبرین وارد شده و در قسمت خروجی فیلترممبرین آب عبوری از غشا به دو بخش آب تصفیه شده یا همان آب سالم و بهداشتی و آب پساب یا دور ریز  تقسیم می گردد.
 
زمان تعویض این فیلتر ها بسته به میزان آلودگی آب خام ورودی و نوع پیش تصفیه بکار رفته متفاوت می باشد
 
با بالا رفتن TDS (کل مواد محلول در آب) یا افزایش اختلاف فشار آب ورودی و خروجی فیلترممبرین زمان تعویض و یا شستشوی (CIP)  فیلترممبرین فرا رسیده است.
 
لازم به توضیح اینکه با توجه به قیمت و هزینه های جانبی فیلترهای ممبرین این شرکت درصدد برآمده تا بتواند ممبرینهای استفاده شده را پس از تستهای لازم درصورت امکان استفاده مجدد نماید که در این راستا لزوما پس از کالبد شکافی ممبرین(اتوپسی) و آزمایشات اختصاصی تشخیص داده خواهد شد که آیا امکانپذیر هست یا خیر.
Membrane Cip

کالبد شکافی ممبرین

Membran outopsi

Membrane Cip

شستشوی ممبرین

Membrane Cip

Pretreatment Control

پایش پیش تصفیه

Pretreatment Control