membrane fouling and foulant

 

رسوب کربنات کلسیم:رسوب کربنات کلسیم رسوبی معدنی است و در صورت بروز نقصان در سیستم تزریق ماده ضد رسوب/ پخش کننده یا سیستم کنترل pH با تزریق اسید که حاصل آن pH بالای آب خوراک می باشد، به هنگام تزریق تقریباً هر گونه آب خوراک ته نشین می گردد.هر گونه ردیابی زودرس (تشخیص اولیه) که دستاورد آن پی بردن به رسوبگذاری کربنات کلسیم می باشد، قطعاً برای اجتناب از آسیب دیدگی حاصل از کریستالهایی که قابلیت تشکیل روی لایه های فعال غشاء را دارند، ضروری است.در صورت ردیابی زودرس رسوب کربنات کلسیم می توان با پایین آوردن pH آب خوراک در محدوده مابین 3 و 5 برای مدت یک یا دو ساعت نسبت به حذف آن اقدام کرد.

رسوب سولفاته کلسیم، باریم و استرانسیم:رسوب سولفاته به عنوان رسوب معدنی بسیار سرسخت تر از کربنات کلسیم بوده و حذف آن مشکل تر است. در صورت بروز نقصان در سیستم تزریق ماده ضد رسوب/ پخش کننده یا تزریق بیش از حد اسید سولفوریک به منظور تنظیم pH، امکان ته نشینی رسوب سولفاته وجود دارد.انجام تشخیص اولیه برای پی بردن به رسوبگذاری نمک سولفاته قطعاً برای اجتناب از آسیب دیدگی ناشی از کریستالها که قابلیت تشکیل روی لایه های فعال غشاء را دارند، ضروری است. مخصوصاً اینکه رسوبات سولفاته باریم و استرونتیم به سختی زدوده می شوند زیرا این رسوبات تقریباً در کلیه محلولهای شستشو نامحلولند. لذا برای جلوگیری از تشکیل آنها باید اقدامات ویژه ای را به عمل آورد.

رسوب فسفات کلسیم:این رسوب مشخصه مشترک کلیه فاضلابهای شهری و منابع آبی آلوده که حاوی مقادیر بالای فسفات می باشند، است. رسوب یاد شده معمولاً با محلولهای شوینده دارای pH اسیدی پاکسازی می گردد. در این شرایط محاسبات رسوبگذاری فسفات با نرم افزارخاصی قابل تعیین می باشد. در صورتی که مقدار فسفات در آب خوراک ppm5 یا بیشتر باشد، جهت برآورد تخمینی شرایط رسوبگذاری املاح فسفاته با واحد فنی این شرکت تماس بگیرید.

آلاینده های اکسید/هیدروکسیدفلزی:آلاینده های معمول اکسید فلزی و هیدروکسید فلزی عبارتند از: آهن، روی، منگنز، مس، آلومینیوم و غیره.گونه های یاد شده می توانند حاصل فرآورده های خوردگی خطوط لوله و مخازن بدون پوشش مناسب و یا اکسایش یون فلزی محلول با هوا، کلر، ازون، پرمنگنات پتاسیم بوده و یا نتیجه بهم خوردن تنظیم سیستم فیلتر پیش تصفیه که در آن از کمک منعقد کننده های بر پایه آهن یا آلومینیوم سود جسته می شود، می باشند.

آلاینده سیلیس:پاکسازی پوشش ژله ای سیلیس که حاصل فوق اشباع شدن یا بسپارش سیلیس محلول در آب ورودی می باشد، بسیار مشکل است. باید خاطر نشان ساخت که آلودگی سیلیسی از این نوع با آلاینده های کلوئیدی بر پایه سیلیس که مربوط به هیدروکسید های فلزی و یا گونه آلی می باشد، متفاوت است. با روشهای معمول شستشوی شیمیایی بسیار مشکل می توان رسوب سیلیسی را زدود.در صورتی که اعمال روشهای معمول به شکست انجامید، با واحد فنی این شرکت تماس بگیرید. برای این شرایط شوینده های شیمیایی قدرتمند تری وجود دارد که در برخی موقعیتها به کارگیری آنها موفقیت آمیز بوده است اما باید توجه داشت که شرایط مصرف این مواد به شرایط آب و نوع سیستم بستگی دارد.

آلاینده های کلوئیدی:کلوئید هاذراتی معدنی یاترکیب معدنی آلی بوده که در آب معلقندوبه دلیل ثقل ویژه خودته نشین نمی گردند.گونه های کلوئیدی عموماً چند ترکیب عمده زیر را شامل می گردند: آهن، آلومینیوم، سیلیس، گوگرد یا گونه آلی.

آلاینده های آلی محلول با منشاء طبیعی (NOM): منابع آلاینده آلی محلول (گونه آلی طبیعی) NOM معمولاً حاصل تجزیه گونه های گیاهی وارد شده به آبهای سطحی یا چاههای کم عمق هستند. نوع ترکیب شیمیایی آلاینده های آلی بسیار پیچیده بوده و اجزاء آلی عمده آنها اسید هیومیک یا اسید فولویک است. گونه های NOM محلول از طریق جذب سطحی بر روی سطوح غشاء موجبات آلودگی سریع غشاءهای RO را فراهم می سازند. به محض وقوع جذب سطحی آلاینده های مذکور بر روی غشاء، فرایند بعدی آلودگی که تشکیل فرم ژله ای یا قالبی آنها را شامل می گردد و کندتر می باشد، آغاز می گردد.باید توجه داشت که مکانیسم آلودگی حاصل از NOM محلول را نباید با مکانیسم ایجاد آلودگی به دلیل گونه های آلی NOM که در ارتباط با ذرات کلوئیدی است، اشتباه گرفت.

رسوبهای بیولوژیکی و میکروبی: ته نشستهای میکروبی حاصل از لجنهای باکتریایی، قارچها، کپکها و نظایر آن مخصوصاً اگر موجب مسدود شدن مسیر آب خوراک شوند، به دشواری قابل حذف می باشند. مسدود شدن مسیر آب خوراک باعث می شود که تزریق و توزیع محلولهای شستشوبه دشواری انجام پذیرد. انجام عملیات پااکسازی و ضد عفونی نه تنها برای سیستمRO بلکه همچنین واحد پیش تصفیه خطوط لوله،زانویی های کور و نظایر آن به لحاظ ممانعت از تکثیر مجدد عوامل باکتریایی حائز اهمیت است. برای غشاهایی که قبلاً با محلولهای شستشو، شسته شده اند لازم است بایوسایدهای مناسب براساس این شرایط که حاوی مواد مؤثر در این خصوص می باشند را مورد استفاده قرار داد.

radicales-libres-estres-1-6
radicales-libres-estres-1-5
radicales-libres-estres-1-4
radicales-libres-estres-1-2
radicales-libres-estres-1-1
radicales-libres-estres-1-3

رسوب مواد بیولوژیکی و مواد آلی طبیعی: رسوب مواد بیولوژیکی در ممبران بر وجود تغییرات زیر در عوامل عملیاتی ، غالبا در جلو و انتهای سیستم دلالت دارد . جریان آب نفوذ کاهش نموده (وقتی که فشار خوراک و مقدار باز یافت ثابت باشند). کاهش مقدار باز یافت(rejection) وقتی که فشار خوراک ثابت است ، زمانی اتفاق می افتد که جرم ناشی از مواد بیولوژیکی به توده بزرگی تبدیل شده باشد . در صورت افزایش فشار خوراک زمانی که جریان آب نفوذ کرده در مقدار باز یافت ثابت ، ادامه داشته باشد . بهرحال افزایش فشار خوراک در مدت زمان طولانی متناقض با عملکرد سیستم می باشد ، زیرا مقدار رسوب دهی را زیاد می کندو مشکلاتی برای شستشو های بعدی ایجاد می نماید .

وقتی که رسوب باکتری ها بصورت توده ای باشد یا وقتی که با رسوب گل و لای ترکیب شود، اختلاف فشار به سرعت زیاد می شود از این رو افت فشاردر طول لوله های تحت فشار( پرشر وسل) می تواند به عنوان آشکار سازحساس جهت نشان دادن مشکل رسوبگذاری استفاده شود ، قویا توصیه میشود لوازمی جهت نشان دادن اختلاف فشا برای هر مرحله در سیستم نصب گردد . عبور عادی ماده حل شده و یا کمتر از حد عادی در شروع عملیات که با افزایش فشردگی رسوب زیاد می گردد. لایه ای که متشکل از مواد بیولوژیکی می باشد دارای سطح لیزی بوده و بوی نامطبوعی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *